Viss du,

viss eg,
viss alle
var sin eigen draum
om seg sjølv.

Då ville me sakna
vårt hemmelege indre.
Me ville kjenna oss
nakne,
og gøyma oss.
Me ville ynskja at me var
usynlege,
så me kunne gå omkring
og sjå
utan å bli sedde.

Stacks Image 109Stacks Image 113

Om eg kunne lesa
tankane dine,
Sfinks,
ville eg kan henda bli som deg,
få steinansikt,
og stira blindt
framføre meg.

Bli ein Sfinks,

som einkvan eingong
vil tyda tankane til.

© 2017 Magne Østby Contact Me